Digital Cosmonot Danışmanlık Vizyonu ile Tanışın

Biliyoruz ki bu bir roket bilimi değil! Çözüm odaklı yaklaşımımız için Cosmonotlarımız ile tanışın…

Digital Cosmonot Uzmanlık Alanları;
Açık Veri (CKAN Portal & Kong Api Gateway)

API ve Servis Yönetimi (API Gateway & ESB)

Açık Bankacılık & PSD2

DevOps Danışmanlığı

IT Dış Kaynak Temini

Ekibimiz

Biz takım ruhuna inanırız. Digital Cosmonot takım arkadaşlarımızın her biri proje başarısını, kişisel başarılarının üstünde tutar. Müşterilerimiz ile yürüttüğümüz projelerimizde karşılıklı iletişime önem veren hızlı aksiyon alan ve proaktif davranan bir takım ruhuna sahibiz.

Geçmişimiz

Her bir arkadaşımızın geçmiş deneyimleri bizim için yaptığımız işte farklı bir bakış açısı oluşturur. Bu özelliğimizi müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak doğru ürünleri bulmak ve bu konuda tarafsız olmak  için kullanırız.

Uzmanlık Alanımız

Açık Veri ve Servis Entegrasyonları bizim ana uzmanlık alanımızdır. Sahip olduğumuz yan uzmanlık alanlarımız ile yürüttüğümüz projelerde müşterilerimize uçtan uca mimari destek verebilmekteyiz.

Proje Yürütüğümüz Alanlar ve

Proje Yaklaşımımız.

AÇIK VERİ

Açık veri (open data), herhangi bir telif hakkına sahip olmayan, herkes tarafından kullanılabilen, düzenlenebilen ve dağıtılabilen veridir. Açık veride devletin şeffaflığı ve katılımı amaçlanır. Açık veri sayesinde devletler hem ekonomik hem de sosyal anlamda verimliliklerini artırabilir. Veri herkese açık ve özgürce kullanılabilir olduğunda vatandaşların da farkındalığı artar. Elbette ki açık veri üretiminin başlıca gerekliliği dijital formatlarda, yani makinece okunur olmasıdır (CSV, XLS, JSON, XML formatları). Lisanslı, sürekli yenilenen, güvenli ve indeksli olmalıdır.

Digital Cosmonot olarak kurumların açık veri setleri oluşturmalarında ve paylaşmalarında sahip olduğumuz deneyim ile hizmet vermekteyiz. Bu doğrultuda hem açık kaynak kodlu projelere destek veriyor hem de açık veri felsefesine kurumun adapte olmasını sağlamaktayız.  Bu kapsamdaki açık veri projelerimizde CKAN ve KONG Api Gateway gibi açık kaynak kodlu ürünleri kullanmaktayız.

API YÖNETİMİ

Günümüz dünyasında kurumsal firmaların vermekte oldukları hizmetlerin tamamı bir yazılım sistemi üzerinde verilen hizmetlere dönüşmüştür. Kurum başarısı, sahip olduğu yazılım sisteminin başarısına, yazılım sisteminin başarısı ise kurumun başarısına doğrudan etki eder bir hale gelmiştir.

Artık yazılım sistemlerinin tutarlılığı, esnekliği, modernliği ve bu alanlardaki geliştirme başarıları kurumların pazarda rekabet gücünü belirlemektedir.

Yazılım sistemleri için bir diğer önemli konu olan entegrasyon yeteneklerinde ise Api Yönetimi ve Api Gateway katmanları kurum ve sahip olduğu yazılım sistemine entegrasyon, servis güvenliği, yetkilendirme, erişim denetimi, tip dönüşümü ve servis orkestrasyonu gibi yetenekler katmaktadır.

Digital Cosmonot olarak Api yönetimi ve Api Gateway projelerinde hem ürün tedariği hemde varolan sistemler için servis – mimari danışmanlık verebilmekteyiz.

AÇIK BANKACILIK

“Banking is necessary, but banks are not.”
Bill Gates’in 1994 yılında katıldığı bir programda kullandığı bu cümle bankacılığın geleceği hakkında çok önemli bir öngörüyü yansıtmaktadır. Geçmişte kapalı sistem olarak konumlanan, verdiği hizmete sadece kendi kanalları ile erişilebilen klasik “Banka” yaklaşımından, bugün platform olarak banka (BaaS – Bank as a Services) dediğimiz bir dönüm noktasına gelmiş bulunmaktayız.
Bu dönüşüm her ne kadar avrupadaki PSD2  kanununun zorunluluğu gibi görünse de, sektörel olarak rekabet ve bankacılık hizmetlerinin alternatif kanallar ile müşterile iletilmesi kaçınılmaz bir dönüm noktasıdır.
Bu yeni bankacılık yaklaşımında hem bankanın teknolojik altyapısının açık bankacılık servislerine adapte edilmesi hem de klasik iş akışının bu modern yaklaşıma adapte olmasına yardımcı oluyoruz. Digital Cosmonot, Sektorde sahip olduğumuz api yönetimi ve bankacılık deneyimi ile müşterilerimizin kurum özeli iş süreçlerine danışmanlık veriyor, mevzuat adaptasyonlarını birlikte yapıyoruz.

BAZI ISTATISTIKLER

Ekibimiz ve Şirketimiz hakkında bazı rakamlar

Çalıştığımız bazı kurumlar ve proje alanlarımız ile ilgili bazı rakamlar

10

Farklı Ürün Deneyimi

1000

Servis Entegrasyonu

30

Başarıyla Atlatılan Güvenlik Testi

10

Farklı Sektör ve Müşteri Deneyimi

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ İLE İLGİLİ MAKALE YAYINLAMAYI SEVERİZ

Blog Yazılarımız

Size Bir Mesaj Kadar Yakınız

Mesai saatlerini beklemeniz gerekmez. Müşterilerimiz ile sürekli iletişim halinde olmayı severiz. Size ulaşabilmemiz için bize mesaj göndermeniz yeterli