AÇIK VERİ PROJELERİNDE

NASIL ÇALIŞIYORUZ

Veri Danışmanlığı

AÇIK VERİ NEDİR? NASIL OLMALIDIR?

Açık veri bir felsefedir. Belirli kuralları uygulama yöntemleri vardır. Sahip olduğunuz verilerin nasıl açık veri olarak gruplanabileceği, paylaşılacak veri setlerinin oluşturulması ve burada açık veri yaklaşımının kurum kültürüne adapte edilmesinde danışmanlık veriyoruz.

Açık Veri Paylaşım Altyapısı

VERI PAYLAŞIM ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI

Açık verinin toplum ve sektöre ulaştırılmasının birçok yolu vardır ama en temelde yaklaşım veriyi kullanacak kişilerin internet üzerinden kolay erişebilmelerini sağlamaktır. Bu teknolojik altyapının oluşturulmasında Açık Veri felsefesine uygun olarak Açık Kaynak Kodlu platformlar ile bir mimari çıkartıyoruz.  Veri Paylaşım platformlarında CKAN Data Portal, Drupal Content Management System, Kong Api Gateway, Redis Caching NGINX gibi platformları kurum altyapınıza uygun bir mimaride birleştiriyor ve sistem sürekliliğini sağlıyoruz.

Final Adımı - Verinin Güncelliğinin Sağlanması

GÜNCEL OLMAYAN VERİ DEĞER KAYBEDECEKTİR

Projemizin son aşamasında ise paylaştığımız verinin güncelliğini nasıl sağlayacağımızı belirliyoruz. Veri transformansyonlarından iç entegrasyonlara kadar birçok yöntem ile verilerinizi mümkün olduğunda otomatik olarak güncellenebilecek alt yapılara entegre ediyoruz. Bu sayede siz kurum içersinde veri ürettikçe, açık veri standardına uygun olarak bu verileri setler halinde güncel olarak paylaşılmasını sağlıyoruz.